Who Else Wants to Learn Arabic So They Can Speak Arabic Confidently and Naturally?

Halaman

Penaklukan India dibawah Pemuda 20 Tahun (Muhammad al-Qasim)Dua tahun setelah jatuhnya wilayah Wara'an Nahr, anak benua India pun jatuh ke tangan kaum muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin al-Qasim, yang saat itu usianya belum genap 20 Tahun. Tepat tahun 89 Hijriyah / 708 Masehi, wilayah ini jatuh ke tangan panglima belia ini. Dimulai dari Sind, pasukan Muhammad al-Qasim bergerak ke Mukran. Pasukannya dikonsentrasikan disini, dan Mukran dijadikan titik tolak dan pangkalan militernya. Dari sana, pasukan kemudian bergerak ke Dubail, menyusuri pantai laut India. Wilayah ini pun jatuh ke tangannya, setelah ditinggal lari oleh Raja Sind. Kota ini pun didesain ulang oleh Muhammad al Qasim, dengan menempatkan 4000 kaum muslim di kawasan itu, kemudian wilayah tersebut dijadikan pangkalan marinirnya. Penaklukan wilayah ini mempunyai dampak yang besar kepada penduduk di sekitarnya, sehingga mereka mengajukan perdamaian dengan kaum Muslim. Dari sini, Muhammad al-Qasim menuju ke Birwan, yang terletak di Tepi Barat sungai Sind, yang terkenal dengan nama Mahran. Pendudukannya dan penduduk Sarbidus, Sahban dan Sadusan (Tepi Timur sungai Sind) mengajukan perdamaian dengan kaum muslim. Kota Barhemnabad dan Rur, ibukota Sind, akhirnya jatuh ke tangan kaum muslim setelah empat bulan dikepung. Pasukan kaum muslim pun melanjutkan penaklukan hingga sungai Biyas, anak sungai Sind, hingga Multan. Wilayah ini pun jatuh, setelah dikepung dan ditaklukkan dengan paksa. Pasukan kaum muslim kemudian memasuki kota Bailaman, penduduknya pun mengajukan perdamaian. Dilanjutkan ke Kiraj, yang ditaklukkan dengan paksa. Setelah penaklukan demi penaklukan ini, Islam pun tersebar luas di anak benua India, dibawah pimpinan seorang panglima belia, Muhammad al-Qasim, yang usianya belum mencapai 20 Tahun itu. Panglima belia ini pun kemudian melakukan penataan wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Meleburkan dengan negara induknya, Khilafah Islam yang ketika itu berpusat di Damaskus, Suriah. Sebagaimana strategi penaklukan yang lainnya, wilayah yang notabene bukan wilayah Arab pun dilebur dalam satu negara, satu kepemimpinan (Khalifah), satu bahasa (Arab), dan satu budaya (Islam). Wilayah ini juga tidak kalah dengan wilayah Wara'an Nahr, yang telah melahirkan ulama hadist sekaliber Imam al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan ulama tafsir sekaliber az-Zamakhsyari, dan lain-lain. Karena dari sini lahir ulama-ulama hadist, bahkan hingga kini India juga dikenal sebagai salah satu pusat kajian hadist. Sebut saja, Ala'uddin al-Hindi, yang menulis kitab, Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-af'al; Nidzamuddin dan sejumlah ulama' India (awal abad 12 Hijriyah / 18 Masehi) yang menulis Al-Fatawa al-Hindiyyah al-Ma'arufah bi al-Fatawa al'Aalamkiriyyah fi Mazdhab al-Imam Abi Hanifah an-Nu'man, hingga Waliyyullah ad-Dahlawi dengan karyanya, al-Fauz al-Kabir fi 'Ulum al-Qur'an, al-Hujjah al-Balighah, dan lain-lain, juga al-Kandahlawi, dengan karyanya, Hayat as-Shahabat. Sumber : > Media Umat - "Anak-Benua India Takluk di Tangan Anak Usia 20 Tahun" - edisi 57

Related Article:

0 comments:


 
Copyright 2010 skooplangsa. All rights reserved.
Themes by Bonard Alfin l Home Recording l Distorsi Blog